SKIMATERIA-metoden

SKIMATERIA Racestrukturer

Race Klassisk Röd
Varmföre, blöt snö.

Race Klassisk Universal
Funkar i de flesta fören. Kan med fördel kompletteras med rill i varmföre, 1,8 mm rullande bak fram till bindningen och tillbaka. 

Race Klassisk Grön
-5 och kallare, torr snö. Ny uppdaterad struktur.

Race Skate Universal
Kan med fördel kompletteras med 1,8 mm rill i varmföre.

Race Klassisk Röd

 • Arbetsmetodik för varmt blött före.
 • Sickla med R-cut. Kör drag som är ca 10 – 20 cm långa. Starta vid spetsen och arbeta bakåt på skidan. Sicklingen är klar då belaget fått en jämn svart kulör.
 • Kör grovriller (0,9 mm) i låst läge från bakre kant och framåt i korta drag, ca 5-10 cm. Börja med lite tryck och öka successivt. Backa ca 2-4 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.
 • Kör finriller (0,1 mm) i låst läge från främre kant och bakåt i korta drag, ca 2-5 cm. Börja med lite tryck och öka successivt. Backa ca 1-2 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.
 • Rulla 1,8 mm rill bakifrån och tillbaka till bindningen.
 • Borsta ur med R-brush (stålhandborste). Borsta mot pilens riktning från spets till bakkant.
 • Borsta ur med R-brush i pilens riktning.
 • Polera med rosa papper eller P-Grind.
 • Polera med nylonborste, hand- eller rotorborste.
 • Applicering av önskad valla kan göras före strukturbehandling eller efter. Det behövs borstas mer noggrant om appliceringen av vallan görs i efterhand.
 • Fyll gärna på med 0,1 igen.

Race Klassisk Universal

 • Arbetsmetodik för temperatur från – 4 till 0 °C. Rillas extra vid blöt fuktig snö och plusgrader.
 • Sickla med R-cut. Kör drag som är ca 10 – 20 cm långa. Starta vid spetsen och arbeta bakåt på skidan. Sicklingen är klar då belaget fått en jämn svart kulör.
 • Kör grov riller i låst läge (0.9 mm) från bakre kant och framåt i korta drag, ca 5-10 cm. Börja med lite tryck och öka successivt. Backa ca 2-4 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.
 • Kör fin riller i låst läge (0.1 mm) från främre kant och bakåt i korta drag, ca 2-5 cm. Börja med lite tryck och öka trycket. Backa ca 1-2 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.
 • Borsta ur med R-brush (stålhandborste). Borsta mot pilens riktning från spets till bakkant.
 • Borsta ur med R-brush i pilens riktning.
 • Polera med rosa papper eller P-Grind.
 • Polera med nylonborste, hand- eller rotorborste.
 • Applicering av önskad valla kan göras före strukturbehandling eller efter. Det behövs borstas mer noggrant om appliceringen av vallan görs i efterhand.
 • Fyll gärna på med 0,1 igen.

Race Klassisk Grön

 • Arbetsmetodik för temperatur från – 20 till -5 °C
 • Sickla med R-cut. Kör drag som är ca 10 – 20 cm långa. Starta vid spetsen och arbeta bakåt på skidan. Sicklingen är klar då belaget fått en jämn svart kulör.
 • Kör grovriller (0,9 mm) i låst läge från bakre kant och framåt i korta drag, ca 5-10 cm. Börja med lite tryck och öka trycket. Backa ca 2-4 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.
 • Kör mediumriller (0,3 mm) i låst läge från främre kant och bakåt i korta drag, ca 5-10 cm. Börja med lite tryck och öka successivt. Backa ca 2-4 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.
 • Borsta ur med R-brush (stålhandborste). Borsta mot pilens riktning från spets till bakkant.
 • Borsta ur med R-brush i pilens riktning.
 • Polera med rosa papper eller P-Grind.
 • Polera med nylonborste, hand- eller rotorborste.
 • Applicering av önskad valla kan göras före strukturbehandling eller efter. Det behövs borstas mer noggrant om appliceringen av vallan görs i efterhand.

Race Skate Universal

 • Arbetsmetodik för Skate Universal.
 • Sickla med R-cut. Kör drag som är ca 10 – 20 cm långa. Starta vid spetsen och arbeta bakåt på skidan. Sicklingen är klar då belaget fått en jämn svart kulör.
 • Kör finriller (0,1 mm) i låst läge från främre kant och bakåt i korta drag, ca 2-5 cm. Börja med lite tryck och öka successivt. Backa ca 1-2 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.
 • Lägg till 0,3 mm rullande bakifrån och tillbaka hela skidan.
 • Borsta ur med R-brush (stålhandborste). Borsta mot pilens riktning från spets till bakkant.
 • Borsta ur med R-brush i pilens riktning.
 • Polera med rosa papper eller P-Grind.
 • Polera med nylonborste.
 • Applicering av önskad valla kan göras före strukturbehandling eller efter. Det behövs borstas mer noggrant om appliceringen av valla görs i efterhand