017

0%

  S/R-Cut (struktur- och grovsickel) med handtag

  1.095,00 kr

  Beskrivning

  Bladet är vändbart och innehåller två eggar S-Cut och två eggar R-Cut. De olika sicklarna känns igen genom att sidan på S-Cut är tandad/räfflad medan sidan på R-Cut har en matt/grå yta. SKIMATERIAS sicklar är högklassiga precisionsverktyg med extremt skarpa eggar och de bör därför hanteras varsamt, dvs eggarna ska skyddas från slag och stötar eftersom en skadad egg kan försämra resultatet vid sickling.

  S-Cut (struktursickel)

  Denna sickel kan användas för att skapa en linjär grundstruktur på skidan som gör att skidan även fungerar bättre i mild väderlek. S-Cut ska ses som ett alternativ till R-Cut då den kan fås att vara mycket aggressiv och snabbt kan ta bort skadat material.

  R-Cut (grovsickel)

  Grovsickeln är en sickel som lätt och effektivt avverkar belagsmaterial. Den används för att reparera skador (repor och värmeskador) samt för att plana skidan. Den skapar även en mycket fin struktur lämplig för kallt före.

  Användning

  Du har en skida som du vill renovera men inte skicka för stenslipning. Bearbeta bort skador och ojämnheter på belaget med grovsickeln. Borsta ur och polera med SKIMATERIAS stålborste. Framifrån och bakåt, först mot pilens riktning och sedan i pilens riktning för bästa effekt. Detta är ett mycket bra utgångsläge för vidare preparering. För att optimera strukturen finns sedan många möjligheter. Principen är att ju mer vatten det är i snön desto mer/grövre struktur på belaget.

  OBS! Eggarna är rakbladsvassa och måste hanteras med stor försiktighet. Se till att torka sickeln torr efter användning och smörj gärna in den med lite rostskyddande olja för att undvika att rost bildas.

   

  Vill du ha hjälp med att SKIMATERIA-preparera dina skidor?