Sicklar

SKIMATERIAs sicklar är högklassiga precisionsverktyg med extremt skarpa eggar och de bör därför hanteras varsamt, dvs eggarna ska skyddas från slag och stötar eftersom en skadad egg kan försämra resultatet vid sickling.

Visar alla 10 resultat

Dubbelpaket P & R-cut

1.895,00 kr
Visa Produkt

P-Cut (polersickel) med handtag

1.095,00 kr
Visa Produkt

P-Cut (polersickel) utan handtag

895,00 kr
Visa Produkt

P/R-Cut (poler- och grovsickel) med handtag

1.095,00 kr
Visa Produkt

R-Cut (grovsickel) med handtag

995,00 kr
Visa Produkt

R-Cut (grovsickel) utan handtag

795,00 kr
Visa Produkt

S-Cut (struktursickel) utan handtag

895,00 kr
Visa Produkt

Sickelhandtag

245,00 kr
Visa Produkt

Sickelpaket S-cut

995,00 kr
Visa Produkt

Skimateria Startkit

3.875,00 kr 3.475,00 kr
Visa Produkt
För att få ett bra och säkert resultat vid sickling måste skidan vara väl fastspänd i en vallaprofil. Principen är sedan att sickeln dras från spetsen mot bakkanten av skidan. För att säkra att hela skidan får rätt form ska även fästzonen sicklas på klassiska skidor. Observera dock att ruggade fästvallezoner sliter på sickelns skärpa, så använd gärna en äldre sliten egg för detta ändamål, alternativt R-Grind eller Grip-Grind innan sickeln används för att slita mindre på sickelns egg.
Om sickeln dras mot eller ifrån kroppen är en smaksak. Sickeln placeras på skidan med en låg vinkel mot belaget, ca 10-15 grader. Ta gärna stöd med fingrarna mot sickeln och skidan. Börja med lätt kraft att föra sickeln mot dig. Öka kraften och vinkel successivt tills sickeln börjar skära tunna spånor. När rätt kraft och vinkel erhållits kommer sickeln att jämnt och lätt skära i belaget utan några hack.
Vinkel och kraft kan behöva varieras något beroende av skidans kondition och kan därför behöva ändras då skidan blir jämnare och slätare.
OBS! Om sickeln placeras med en allt för hög vinkel mot belaget kan kraftiga hack skapas i belaget.

Tips för sickling

Vid plansickling av skidan kan sickeln med fördel snedställas ca 30 grader mot skidans längdriktning, växelvis åt både höger och vänster, för att utjämna olika typer av vågmönster på skidan. Skador som finns på skidan kan skäras bort genom att sickeln dras snett över skadan. Detta för att inte sickeln ska ”åka ned” i skadan med hela eggen samtidigt och kopiera skadan.
Polersicklingen är klar när de aktiva glidytorna är jämna, blanka och släta. Tiden för att få en sådan yta beror på skidans ursprungskondition, struktur och sicklarens vana.
Grovsickeln, R-Cut, är mycket användbar då det gäller att ta bort skador och plana skidan. Sicklingen är klar då belaget har en jämn färg över hela sin bredd.

Vill du ha hjälp med att SKIMATERIA-preparera dina skidor?