Skimateria-metoden

Skimateria Racestrukturer

Race Klassisk Röd = varmföre, blöt snö.

Race Klassisk Universal = funkar i de flesta fören. Kan med fördel kompletteras med rill i varmföre, 2mm rak bak och 1 mm rak fram.

Race Klassisk Grön = -8 och kallare, torr snö. Ny uppdaterad struktur 160108.

Race Skate Universal (kan med fördel kompletteras med rill i varmföre)

Race Klassisk Universal

Arbetsmetodik för temperatur från – 10 till 0 °C. Rillas extra vid blöt fuktig snö och plusgrader.

Sickla med R-cut. Kör drag som är ca 10 – 20 cm långa. Starta vid spetsen och arbeta bakåt på skidan. Sicklingen är klar då belaget fått en jämn svart kulör.

Kör grov riller i låst läge (0.9 mm) från bakre kant och framåt i korta drag, ca 5-10 cm. Börja med lite tryck och öka successivt. Backa ca 2-4 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.

Kör fin riller i låst läge (0.1 mm) från främre kant och bakåt i korta drag, ca 2-5 cm. Börja med lite tryck och öka trycket. Backa ca 1-2 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.

Borsta ur med R-brush (stålhandborste). Borsta mot pilens riktning från spets till bakkant.

Borsta ur med R-brush i pilens riktning.

Polera med rosa papper.

Polera med nylonborste, hand- eller rotorborste.

Applicera önskad valla, var noga med att denna borstas ur ordentligt.

Race Klassisk Grön

Arbetsmetodik för temperatur från – 20 till -8 °C

Sickla med R-cut. Kör drag som är ca 10 – 20 cm långa. Starta vid spetsen och arbeta bakåt på skidan. Sicklingen är klar då belaget fått en jämn svart kulör.

Kör grovriller (0,9 mm) i låst läge från bakre kant och framåt i korta drag, ca 5-10 cm. Börja med lite tryck och öka trycket. Backa ca 2-4 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.

Kör mediumriller (0,3 mm) i låst läge från främre kant och bakåt i korta drag, ca 5-10 cm. Börja med lite tryck och öka successivt. Backa ca 2-4 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.

Borsta ur med R-brush (stålhandborste). Borsta mot pilens riktning från spets till bakkant.

Borsta ur med R-brush i pilens riktning.

Polera med rosa papper.

Polera med nylonborste, hand- eller rotorborste.

Applicera önskad valla, var noga med att denna borstas ur ordentligt.

Race Klassisk Röd

Arbetsmetodik för varmt blött före.

Sickla med R-cut. Kör drag som är ca 10 – 20 cm långa. Starta vid spetsen och arbeta bakåt på skidan. Sicklingen är klar då belaget fått en jämn svart kulör.

Kör grovriller (0,9 mm) i låst läge från bakre kant och framåt i korta drag, ca 5-10 cm. Börja med lite tryck och öka successivt. Backa ca 2-4 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.

Kör finriller (0,1 mm) i låst läge från främre kant och bakåt i korta drag, ca 2-5 cm. Börja med lite tryck och öka successivt. Backa ca 1-2 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.

Tryck struktur med S-Cut sickel.

Borsta ur med R-brush (stålhandborste). Borsta mot pilens riktning från spets till bakkant.

Borsta ur med R-brush i pilens riktning.

Polera med rosa papper.

Polera med nylonborste, hand- eller rotorborste.

Applicera önskad valla, var noga med att denna borstas ur ordentligt.

Race Skate Universal

Arbetsmetodik för Skate Universal.

Sickla med R-cut. Kör drag som är ca 10 – 20 cm långa. Starta vid spetsen och arbeta bakåt på skidan. Sicklingen är klar då belaget fått en jämn svart kulör.

Kör finriller (0,1 mm) i låst läge från främre kant och bakåt i korta drag, ca 2-5 cm. Börja med lite tryck och öka successivt. Backa ca 1-2 cm och upprepa tills skidan är helt bearbetad.

Borsta ur med R-brush (stålhandborste). Borsta mot pilens riktning från spets till bakkant.

Borsta ur med R-brush i pilens riktning.

Polera med rosa papper.

Polera med nylonborste.

Applicera önskad valla, var noga med att denna borstas ur ordentligt.