Grab and go!

Våra produkter gör det enklare att snabbt ta sig ut i skidspåret.

Riller för skidor

SKIMATERIA har utvecklat rillverktyg för att förbättra skidans struktur. Här ger vi våra bästa tips för riller.

OLIKA TYPER AV RILLVERKTYG

Skärande rillers.
Rullande rillers.

Rillverktyg
Rillverktyg
Rillverktyg
Rillverktyg
Rillverktyg

Skärande Rillers

Rillers som står still och ger raka linjer kallas ofta skärande rillers.

Rullande Rillers

Rullande rillers ger raka strukturer. Om topparna fräses av fläckvis på rillern får du antingen brutna och raka strukturer, eller en julgransstruktur. 

Prepareringstips för Riller

Generellt spelar märket på riller mindre roll för en polersicklad skida. Det är antalet gropar som räknas, det vill säga hur många drag som görs och hur effektiv rillern är.

Ofta blir det för få gropar. En stenslipad struktur har många gropar och rillern skall anpassas efter kvaliteten på den stenslipade strukturen. Om strukturen är sliten eller ny skall rillstrukturen alltså ökas eller minskas. 

Tips för skärande Rillers

Efter att du använt skärande rillers kan du använda polersickeln för att ta bort grader och vallar.

Tips för rullande Rillers

Rullande rillers är ofta skonsammare än skärande rillers. Vi rekommenderar att du gör många drag för att få många gropar.

 

 

Ta dig snabbt och enkelt ut i skidspåret

Kontakta oss