Grab and go!

Våra produkter gör det enklare att snabbt ta sig ut i skidspåret.

Borstar för skidor

SKIMATERIA har utvecklat ett flertal olika typer av borstar för skidor som används till att polera belaget för bättre glid. Borstarna har fått ett mycket positivt mottagande och är ett utmärkt komplement till våra sicklar och rillverktyg.

Stålborstar och nylonborstar

Våra borstar för skidor polerar ner i belagets struktur. De är framtagna av oss i syfte att komplettera våra sicklar och rillverktyg. Det är viktigt att de är tillräckligt fina för att nå ned i och kunna polera den allra finaste strukturen.

Handstålborste fin R-brush

Bild

Topparna på varje individuellt strå är polerade för att uppnå en maximal polerande effekt. Den speciella poleringen gör också att vår handstålborste har två olika riktningar. Borsta mot pilens riktning för att borsta ur strukturen. Borsta i pilens riktning för att nå maximalt polerande effekt. Stråna är 0,08 mm tjocka, vilket gör att de når ned i den allra finaste strukturen.

Rotorstålborste R-brush

Bild

Topparna på varje individuellt strå är polerade för att uppnå en maximalt polerande effekt. Den speciella poleringen gör också att vår handstålborste har två olika riktningar. Borsta mot pilens riktning för att borsta ur strukturen. Borsta i pilens riktning för att nå maximalt polerande effekt. Stråna är 0,08 mm tjocka, vilket gör att de når ned i den allra finaste strukturen. Borsten är 100 mm bred och passar i de vanligaste rotorhandtagen.

Handnylonborste P-brush

Bild

Nylonborsten polerar belaget ytterligare för att nå den optimala glidytan. Stråna är xx mm tjocka, vilket gör att de når ned i den allra finaste strukturen.

Rotornylonborste P-brush

Bild

Nylonborsten polerar belaget ytterligare för att nå den optimala glidytan. Stråna är xx mm tjocka, vilket gör att de når ned i den allra finaste strukturen. Borsten är 100 mm bred och passar i de vanligaste rotorhandtagen.

Borstar
Borstar
Borstar
Borstar

BESKRIVNING AV VÅRA BORSTAR FÖR SKIDOR

Borstar för skidor
Information om valsborstar

Ta dig snabbt och enkelt ut i skidspåret

Kontakta oss