Det är lätt att åka skidor

SKIMATERIA är med i Aftonbladets vintersportbilaga. Läs hela bilagan här: Aftonbladet Vintersport